Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Công khai về tình hình trình độ dội ngũ nhà trường năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN DI LINH

TRƯỜNG THCS HOÀ TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

và nhân viên Năm học 2020 - 2021

 

 

Biểu mẫu 11-Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 /5/ 2009 của Bộ GD&ĐT

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

20

19

01

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Hóa

0

0

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

Sinh học

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

Ngữ văn

2

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

Lịch sử

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7

Địa lý

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8

Ngoại ngữ

1.5

1

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

9

Công nghệ

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

10

Giáo dục công dân

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

11

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

Âm nhạc

1

1

 

 

 

01

 

 

 

 

 

13

Mỹ thuật

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

14

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Nhân viên y tế

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

4

Nhân viên thư viện

0.5

 

 

 

 

 

 

0.5

 

GV kiêm

 

5

Nhân viên Thiết bị

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Bảo vệ

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

              

                                                                                                                                                          Hoà Trung, ngày 20 tháng 9 năm 2020

    Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG       

- Đăng tải Website nhà trường.                                                                                                                      

- Niêm yết bảng tin;                                         

- Lưu văn thư;                                                                                                         

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 19
Tháng 05 : 731
Năm 2021 : 4.947