Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG THCS HÒA TRUNG

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định: "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh  được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Qua hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho từng học sinh được tham gia trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những năng lực  phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm , giá trị, kĩ năng sống và những năng lực cần có của công dân trong xã hội hiện đại, qua hoạt động học sinh phát huy khả năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới có giá trị cho cá nhân và cộng đồng".

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

TẠI TRƯỜNG THCS HÒA TRUNG

 

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định: "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh  được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm riêng của cá nhân. Qua hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho từng học sinh được tham gia trực tiếp và làm chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch, chủ động xây dựng chiến lược hành động cho bản thân và cho nhóm để hình thành và phát triển những năng lực  phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm , giá trị, kĩ năng sống và những năng lực cần có của công dân trong xã hội hiện đại, qua hoạt động học sinh phát huy khả năng sáng tạo để thích ứng và tạo ra cái mới có giá trị cho cá nhân và cộng đồng".

Chính vì các lí do trên, và để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay nói chung và trường THCS Hòa trung nói riêng, về dự hội nghị hôm nay tôi xin mạnh dạn tham luận MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG THCS HÒA TRUNG

 

1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a Thuận lợi

- Trường THCS có 204 học sinh. Đa số học sinh yêu thích các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm, chủ động, sáng tạo, hợp tác cao và đoàn kết, thi đua sôi nổi trong hoạt động.

 - Lực lượng giáo viên tham gia giảng dạy, phần lớn có nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục, và năng lực chuyên môn. Các thầy cô đều nhiệt tình, có trách nhiệm và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

- Hàng năm nhà trường luôn coi trọng và đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp, tích cực dạy học theo chủ đề, chú trọng công tác giáo dục ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, đây là điểm mạnh và cũng là sự thuận lợi khi tổ chức các buổi học tập, trải nghiệm cho học sinh.

- Nhà trương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng thuận của các bậc CMHS trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Thường xuyên nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Phòng giáo dục và địa phương

b. Khó khăn

- Vấn đề thời gian: Do quỹ thời gian hạn chế mà hoạt động trải nghiệm tại thực địa thường đòi hỏi mất nhiều thời gian; công tác chuẩn bị cần kỹ càng; phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp chương trình, thời điểm thực hiện.

- Chuyên môn: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại thực địa là hoạt động giáo dục tổng hợp nên việc xây dựng chương trình, nội dung đòi hỏi tính tích hợp và chuyên sâu cùng các kiến thức về giáo dục địa phương phong phú.

- Kinh phí cho hoạt động trải nghiệm còn hạn chế do đó khó khăn tương đối lớn trong việc tổ chức.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên tôi xin đưa ra một số giải pháp nhu sau:

2. GIẢI PHÁP

1.Trải nghiệm tổng thể

+ Ban giám hiệu nhà trường

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổng thể vê tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngay từ đầu năm học

- Chỉ đạo XD kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động trải nghiệm chung cho học sinh toàn trường như ngoại khóa, thể dục thể thao.... Triển khai kế hoạch xuống các tổ, bộ phận

- Chỉ đạo hoạt động báo cáo tổng kết trải nghiệm.

+ Giáo viên chủ nhiệm

- Tổ chức họp triển khai kế hoạch tới học sinh và phụ huynh. Triển khai tuyên truyền và lấy ý kiến PHHS về chủ trương và kế hoạch học tập trải nghiệm của nhà trường. Vận động xã hội hóa kinh phí, nhân lực hỗ trợ phục vụ hoạt động của học sinh.

- Phân công công việc, hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho hoạt động trải nghiệm theo yêu cầu, quán triệt ý thức tham gia hoạt động,

- Tổ chức nghiệm thu, báo cáo các hoạt động sau trải nghiệm

 

2. Trải nghiệm theo bộ môn

- Tổ trưởng chuyên môn tổ  chức họp tổ triển khai kế hoạch.

- Chỉ đạo các nhóm chuyên môn, bộ môn xây dựng kế hoạch trải nghiệm bộ môn trong kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện dạy học nhà trường:

+ Định hướng kiến thức, kỹ năng, năng lực. Hướng dẫn học sinh tự học, tự khai thác các tài liệu và chuẩn bị cho chuyến đi;

+ Giao nhiệm vụ học tập, trải nghiệm, báo cáo.

- Tổ chức nghiệm thu, đánh giá sau trải nghiệm đối với học sinh của các môn học; rút kinh nghiệm đối với giáo viên về phương pháp dạy học và năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục.

 

 

Thực hiện: Trần Văn Lân

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 34
Tháng 01 : 632
Năm 2021 : 632