Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Tham luận: Những biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Kính thưa: Đoàn chủ tịch đại hội!

                                                  Kính thưa quí vị đại biểu

                                                 Kính thưa: Toàn thể đại hội!

 

        -  Rất vinh dự cho cá nhân tôi được tham luận với đại hội về vấn đề: “Những biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng”.

        - Ta thường nói: “Tư tưởng không thông bình tông mang không được”, vì vậy GD chính trị, tư tưởng cho Đảng viên và quân chúng là một nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà nước giao cho tổ chức đảng với mục đích nâng cao nhận thức chính trị, lí tưởng, hoài bão và khát vọng cho ĐV, quần chúng trong thời kỳ mới. Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đó, chi bộ trường THCS Hoà Trung không ngừng tìm tòi, sáng tạo phương pháp, cách thức mới hiệu quả nhất để nâng cao trình độ nhận thức tư tưởng chính trị cho Đảng viên cho quần chúng trong nhà trường. Qua đó, nhận thức, đánh giá thái độ của đảng viên, quần chúng có những chuyển biến tốt, tích cực tham gia các hoạt động do trường tổ chức và đạt nhiều thành tích cao. Nhiều Đảng viên, quần chúng của trường là những tấm gương sáng về dạy và học cũng như công tác phong trào.

   - Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhỏ, cụ thể là:

    Nhận thức của một bộ phận Đảng viên, quần chúng còn hạn chế, còn ngại tham gia hoạt động do trường tổ chức hoặc tham gia với thái độ thiếu hăng hái, chống đối. Khả năng tự đề kháng của đảng viên, quần chúng trước các vấn đề xã hội còn yếu trong khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng có nhiều vấn đề phức tạp mà đảng viên , quần chúng cần phải đối diện và vượt qua. Trong khuôn khổ nhà trường vẫn còn tồn tại thái độ chống đối, thiếu thân thiện, chưa thực sự nghiêm túc chấp hành quy định, nội quy của trường. Một số nhỏ đảng viên, quần chúng có kết quả qua các đợt thi đua chưa cao. Theo tôi, nguyên nhân chính vẫn là chính bản thân mỗi Đảng viên, quần chúng đó. Đó là sự ý thức yếu kém về vai trò, trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời do sự bận rộn với công việc khiến một số Đảng viên, quần chúng sao nhãng việc tham gia vào các phong trào chung của trường, của cơ quan. Bên cạnh đó, những đổi mới về công tác đề giáo dục tư tưởng, chính trị cho Đảng viên, quần chúngchưa thực sự triệt để, chưa xử lý nghiệm túc Đảng viên, quần chúng vi phạm. Hơn nữa, quy mô tổ chức một số hoạt động phong trào còn nhỏ, chưa bài bản chưa tạo điều kiện thu hút sự tham gia đông đảo của đảng viên, quần chúng từ đó góp phần giáo dục ý thức đạo đức cho Đảng viên quần chúng.

    - Theo tôi trong nhiệm kỳ tới, công tác GD chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được chi bộ đề cao. Đây sẽ là qũy đạo giúp trường tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Để đẩy mạnh chất lượng công tác GD chính trị, tư tưởng, tôi xin đưa ra 1 số giải pháp như sau:

  - Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng thông qua các hoạt động, phong trào, gắn việc giáo dục chính trị, tư tưởng với phong trào thi đua dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành GD.

    - Củng cố, nâng cao và đổi mới hình thức hoạt động của các các tổ chức(công đoàn, chi đoàn, tổ chuyên môn) đặc biệt quan trọng là chất lượng sinh hoạt theo định kỳ. Để thực hiện tốt điều này, cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ người đứng đầu.

   - Tổ chức triển khai thường xuyên các hoạt động dạy-học văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

   - Phát hiện, nêu gương, khen thưởng những đảng viên, quần chúng tích cực. Đó là những tấm gương tốt, đáng học tập.

 - Theo dõi, nhắc nhở, kỉ luật kịp thời những đảng viên, quần chúng vi phạm nội quy, ý thức kém đồng thời có biện pháp giáo dục phù hợp để giúp họ sửa chữa và tiến bộ.

  - Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn liền với công việc cụ thể của từng đảng viên và quần chúng để họ thấy được trách nhiệm cần phải làm, cần phải rèn luyện.

   - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng đạo đức của đảng viên, quần chúng. Để làm được, cần có sự kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể. Chi bộ phải quản lí nghiêm các tổ chức trong nhà trường. Có biện pháp xử lý vi phạm từ mềm dẻo đến cứng rắn. Nên phát động phong trào tích cực đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong trường học.

   Tóm lại, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng viên, quần chúng trong trường học là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng Chi bộ phát triển lên tầm cao mới, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong Nhà trường, cũng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trên đây là ý kiến tham luận của tôi về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, quần chúng hiện nay. Bản tham luận có thể còn thiếu xót mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các quý vị và các đồng chí ĐV.

  Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, thành công. Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn.

Tác giả: Trường THCS Hòa Trung
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 55
Tháng 09 : 1.076
Năm 2022 : 11.538