Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Tham luận: Nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề

Tham luận

Thông qua các chuyên đề, hội thi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề

Căn cứ công văn 4612 / BGDĐT ngày 3/ 10 /2017 về việc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng  kế hoạch giáo dục có nội dung “ căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sgk hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn”.hiện nay trường THCS Hòa Trung các môn cũng đã và đang thực hiện.
Thực hiện yêu cầu của chuyên đề, các hội thi (giáo viên dạy giỏi các cấp)về việc “dạy học theo chủ đề”.
Định hướng tiếp cận thay sgk sắp tới bắt đầu từ năm học 2020- 2021
Trong quá trình đã thực hiện “dạy học theo chủ đề” bản thân tôi nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn sau:
1.Thuận lợi:
Được sự tạo điều kiện thuận lợi của nhà trường, tổ chuyên môn để tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn, chuyên đề về dạy học theo chủ  đề.
Giáo viên được tham gia các hội thi “ giáo viên dạy giỏi các cấp” yêu cầu dạy học theo chủ đề.
Giáo viên được chủ động điều chỉnh ppct theo hướng dạy học theo chủ đề phù hợp với thực tiễn nhà trường .
2.Khó khăn
Đối với học sinh sự thay đổi còn mới mẻ khác với sgk hiện hành, các em quen với phương pháp học cũ từ lâu nên sự thay đổi cần có thời gian 
Đối với giáo viên đặc biệt là với giáo viên chưa có cơ hội tham gia vòng thi tiết dạy giáo viên giỏi huyện thì sự tiếp cận, được sự góp ý nhận xét về chuyên môn về dạy học theo chủ đề còn hạn chế.
Giáo viên hiện nay được đào tạo kiến thức  1 môn học hoặc nhiều nhất là hai môn nên đối với chủ đề liên môn còn hạn chế về kiến thức.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên về dự hội nghị hôm nay tôi xin mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm về dạy học theo chủ đề mà bản thân đã thực hiện trong các chuyên đề, hội thi như sau:
1.Các bước xây dựng chủ đề:
B1. Xác định chủ đề:tên chủ đề, thời lượng của chủ đề( tối thiểu 2 tiết)
B2. Xác định nội dung của chủ đề(xác định các mục, những nội dung kiến thức của chủ đề)
B3.Xác định mục tiêu cần đặt của chủ đề: kiến thức( chuẩn kiến thức kĩ năng), kĩ năng, thái độ, phẩm chất( 5 phẩm chất), năng lực (năng lực chung, năng lực chuyên biệt)
B4.Xây dựng bảng mô tả các cấp độ nhận thức( nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao)
B 5. Biên soạn câu hỏi/ bài tập(sản phẩm cần hoàn thành , phù hợp với các cấp độ nhận thức trên )
B6. Cụ thể hóa tiến trình hoạt động học

2.Tổ chức thực hiện( tiến trình dạy học): tham gia các hội thi hiện nay dạy theo chủ đề 1 tiết gồm 5 bước lên lớp: sau đây là những chia sẻ của bản thân để thực hiện tốt các bước lên lớp.
Trong mỗi hoạt động phải thể hiện rõ các nội dung sau:
Mục tiêu
Nội dung
Phương pháp- kĩ thuật dạy học
Hình thức tổ chức hoạt động
Các bước tiến hành(Giao nhiệm vụ, Nhận nhiệm vụ, Thảo luận- báo cáo Sản phẩm,)
2.1. Hoạt động "Khởi động"
Tạo hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên cần linh hoạt, chủ động thay đổi tình huống/câu hỏi/lệnh/nhiệm vụ học tập với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Đảm bảo gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh và học sinh chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán/dự đoán được kết quả/câu trả lời nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng cũ; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học.
Kết thúc hoạt động này, giáo viên không chốt về nội dung kiến thức mà chỉ giúphọc sinh phát biểu được vấn đề để học sinh chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm bổsung những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề.
2.2. Hoạt động "Hình thành kiến thức"
Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng mới và đưa các kiến thức, kỹ năng mới vào hệ thống kiến thức, kỹ năng của bản thân. 
Kết thúc hoạt động này, trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành, giáo viên cần chốt kiến thức mới để học sinh chính thức ghi nhận và vận dụng.
Trong hoạt động này giáo viên tăng cường sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức.
2.3. Hoạt động "Luyện tập"
Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa lĩnh hội được.Trong hoạt động này, học sinh được yêu cầu áp dụng trực tiếp kiến thức đã học vào giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề trong học tập.
Kết thúc hoạt động này, nếu cần, giáo viên có thể lựa chọn nhữngvấn đề cơ bản về phương pháp, cách thức giải quyết các câu hỏi/bài tập/tìnhhuống/vấn đề để học sinh ghi nhận và vận dụng, trước hết là vận dụng để hoàn chỉnhcâu trả lời/giải quyết vấn đề đặt ra trong "Hoạt động khởi động".
2.4. Hoạt động "Vận dụng"
Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để phát hiện và giải quyết các tình huống/vấn đề trong cuộc sống ở gia đình, địa phương. Giáo viên cần gợi ý học sinh về những hoạt động, sự hiện, hiện tượng cần quan sát trong cuộc sống hàng ngày, mô tả yêu cầu về sản phẩm mà học sinh cần hoàn thành để học sinh quan tâm thực hiện.
Hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạntrong lớp.
2.5. Hoạt động "Tìm tòi mở rộng"
Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh không bao giờ dừng lại với những gì đã học và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rất nhiều điều có thể và cần phải tiếp tục học, ham mê học tập suốt đời.Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài lớp học. 
Cũng như "Hoạt động vận dụng", hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tựnguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp
3. Đối với trường THCS Hòa Trung là trường hạng ba số giáo viên trong một bộ môn ít hầu như chỉ một giáo viên( trừ môn toán, văn, anh) nên khó khăn trong dự giờ cùng chuyên môn nhưng đó cũng là một thuận lợi là khi dự giờ trái chuyên môn theo tổ chuyên môn sẽ tích lũy thêm kiến thức huướng tới dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và đặc biệt là thuận lợi trong thực hiện chuyên đề chủ đề tích hợp liên môn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 13
Tháng 07 : 871
Năm 2021 : 7.213