Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Mẫu biên bản góp ý chuyên đề

BIÊN BẢN GÓP Ý THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Thời gian:.............................................................................................................................

Địa điểm:..............................................................................................................................

Thành phần:.........................................................................................................................

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THCS HÒA TRUNG

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC  LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

BIÊN BẢN GÓP Ý THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Thời gian:.............................................................................................................................

Địa điểm:..............................................................................................................................

Thành phần:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

NỘI DUNG

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 13
Tháng 07 : 871
Năm 2021 : 7.213