Thực hiện thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở công lập trường THCS Hòa Trung đã tổ chức hội nghị đối thoại ...